Reglement

Logo Survival Bond

Bij elke wedstrijd gelden regels en dat geldt dus ook voor de SurvivalRun. Lees de reglementen voorafgaand aan de wedstrijd goed door. De run wordt in 2022 weer onder de vlag van de SBN georganiseerd en de reglementen van de bond worden dus gevolgd. Indien hiervan wordt afgeweken dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld. De bond controleert vooraf aan de run op veiligheid qua hoogte, juistheid knopen, of er voldoende gezekerd is, enzovoort.

Toestemming fotomateriaal

Bedenk dat er tijdens de run foto’s gemaakt kunnen worden die gebruikt kunnen worden voor een artikel in de krant of voor op onze website. Door mee te doen aan de run geef je hiervoor je goedkeuring.